Vedec Pavol Čekan je optimista. Leto má byť fajn.

Odporúčame vám

spot_img
spot_img
spot_img

Pavol Cekan

NIEKOĽKO DOBRÝCH SPRÁV, KTORÉ NÁM DÁVAJÚ NÁDEJ, ŽE LETO BUDE FAJN.
✅ Pandemická situácia sa na Slovensku naďalej zlepšuje:
1. Počet hospitalizovaných s kovidom klesol pod 1000.
2. 7-dňový kĺzavý medián pozitívnych prípadov klesol pod 350.
3. Pfizerom/Modernou (najdôveryhodnejšími schválenými vakcínami na Slovensku) už očkujeme od 45-ročných, a možno tento týždeň klesne hranica na 40. V BB kraji sa darí mobilným očkovacím jednotkám zaočkovať mnoho starších ľudí. Očkovanie akceleruje a vôľa ľudí sa očkovať je možno vyššia než sme si mysleli.
4. Na Slovensku je už viac ružových okresov, to znamená, že sa postupne môžu začať vracať do škôl všetci stredoškoláci, uvoľňujú sa aj jednotlivé kultúrne podujatia a tréningy s obmedzeným počtom osôb, atď.
✅ Výbornou správou je, že vyšla ďalšia vedecká štúdia, ktorá jasne dokazuje, že očkovanie Pfizer vakcínou bráni pred šírením koronavírusu: https://lnk.sk/jsbl Inými slovami, ak sa zaočkujeme, tak nielen chránime seba pred ťažkým priebehom infekcie, ale zároveň znižujeme šírenie vírusu, čím chránime aj našich blízkych a ostatných ľudí.
✅ Skvelou správou je, že pandemická situácia sa zlepšuje aj v okolitých krajinách a celej EÚ. Ak tento trend bude pokračovať aj v ďalších týždňoch (verím, že bude), Európa bude počas leta bezpečná a hranice sa otvoria.
⚠️ Aj napriek týmto super správam, ak chceme mať príjemné a pokojné leto, buďme stále opatrní a zodpovední. Chráňme sa pred vírusom, znižujme mobilitu (ak je to v našich možnostiach), stretávajme sa vonku alebo vo vetraných miestnostiach, dodržujme ROR, poďme sa zaočkovať, atď. Všetci si potrebujeme od pandémie vydýchnuť, ktorá je, ako dobre vieme, veľmi dynamická a vrtkavá. Nesmieme si to teraz pred letom pokazíť. 🙏💙👍
Prajem Vám všetkým príjemný, pokojný a úspešný týždeň!

Zdroj: FB

29 KOMENTÁRE

 1. „Presne takto postupne ich budeme dávať dole z bežného života,
  jednoducho budú chodiť zarúškovaní, náhubky budú mať, nebudú môcť
  cestovať, a ja sa budem z toho tešiť… Všetkých, čo sa nechcú dať
  zaočkovať (proti Covidu) pošleme do rozvojových krajín“. Takto sa
  vyjadril vedec Čekan v „diskusii odborníkov o koronavíruse“ o ľuďoch s
  iným názorom, resp. o ľuďoch s prirodzenými obavami pred neoverenou
  vakcínou.

 2. Zaujimave citanie

  Slováci – zastavme to

  Zločiny proti ľudskosti: Právnici a odborníci na medicínu podnikajú právne kroky proti WHO a osobám spojených so skupinou Davos11.05.2021 | 16:58
  Osobitnú časť žaloby popri chybných testoch a zmanipulovaných úmrtných listoch tvorí téma experimentálnych vakcín.
  Tím o počte viac ako 1.000 právnikov a viac ako 10.000 expertov na medicínu pod vedením Dr. Reinera Fuellmicha podáva žalobu proti americkej CDC, WHO a skupine Davos Group. A aj my sme toho súčasťou.

  Podstatou žaloby je nesprávny PCR test a podvody spočívajúce v zdokumentovaných prípadoch vo veľkom počte, kde boli lekári nútení alebo motivovaní označovať úmrtia na komorbidity ako úmrtia na covid. PCR testy neboli nikdy určené na detekciu patogénov a sú podľa obžaloby stopercentne chybné pri 35 cykloch (mimochodom na porovnanie prah ct podľa informácií získaných z Ministerstva zdravotníctva SR hovoria o nastavení ct v SR 40-50, údaj, ktorý sme získali z call centra spol. Medirex bol na prelome rokov ct=45).

  CDC nedávno pripustilo, že akékoľvek testovanie so signálom nad 28 cyklov by nemalo byť prípustné ako spoľahlivý výsledok. Iba tento fakt diskvalifikuje viac ako 90 percent domnelých prípadov covidu (tzv. infekcií zistených týmito „testami“). Spolupáchateľmi pri šírení poplašných správ a paniky medzi obyvateľstvom sú všetky média, ktoré si zamieňali pojmy pozitivita a infekčnosť. Právnici z iných krajín tak, ako aj my v SR, žiadame obyvateľov, aby spätne archivovali tieto správy, aj v printovej podobe, nakoľko budú v ďalšom konaní použité ako dôkaz.

  Osobitnú časť žaloby popri chybných testoch a zmanipulovaných úmrtných listoch tvorí téma experimentálnych vakcín. Ich použitie je v rozpore s čl. 32 Ženevského dohovoru. Podľa tohto článku zmrzačenie a lekárske alebo vedecké experimenty, ktoré si lekárske ošetrenie chránenej osoby nevyžadujú, sú zakázané. Podľa článku 147 je vykonávanie biologických pokusov na chránených osobách závažným porušením dohovoru.

  Použitie experimentálnej vakcíny je porušením všetkých 10 bodov Norimberského kódexu. To môže viesť až k trestu smrti pre tých, ktorí tieto ustanovenia porušili.

  Tieto tzv. vakcíny podľa žaloby nespĺňajú päť základných bodov potrebných pre definíciu vakcíny (naopak, spĺňajú skôr definíciu medicínskeho experimentu a pokusu na ľuďoch), t.j.:

  Vakcína má poskytnúť imunitu proti vírusu (žalobcovia si trúfajú preukázať, že táto „génová terapia“ neposkytuje imunitu voči covidu. Má zaručiť redukciu symptómov, napriek tomu podľa dát z obžaloby však až 60 percent prípadov, ktoré potrebujú nemocničnú intenzívnu starostlivosť sú práve pacienti po dvoch dávkach vakcíny).
  Vakcína má ochrániť pred nákazou (táto génová terapia neposkytuje imunitu a aj po dvoch dávkach vakcíny môže očkovaný chorobu dostať – viď aktuálna situácia na Seychelloch).
  Vakcína má znížiť počet úmrtí na vírusovú infekciu (táto génová terapia neznižuje počet úmrtí. Aj dvakrát zaočkovaní zomierajú).
  Vakcína má redukovať rozširovanie vírusu (táto génová terapia nebráni v šírení choroby a poskytuje prakticky nulovú imunitu voči nej).
  Vakcína má znížiť prenos vírusu na druhých (táto génová terapia nebráni prenosu choroby na iné osoby, pretože poskytuje prakticky nulovú imunitu).
  Žaloba uvádza aj jednotlivé porušenia Norimberského kódexu:

  Informovaný súhlas
  Žiadna osoba nesmie byť nútená do medicínskeho experimentu bez informovaného súhlasu. Veľa známych osobností, médiá, politici a ďalší ľudia z nemedicínskeho prostredia presviedčajú v štátom platených kampaniach, aby sa ľudia dali zaočkovať. Neposkytujú pritom žiadne relevantné informácie o vedľajších účinkoch alebo o iných nebezpečenstvách tejto génovej terapie. Opakujú ako pokazený gramofón nepravdivé slová typu „bezpečná a efektívna“ alebo „prínos prevažuje nad rizikami“. Krajiny zavádzajú lockdowny, opatrenia a vyhrážajú sa vlastným obyvateľom. Tým de facto nútia obyvateľstvo, aby sa zaočkovalo. V opačnom prípade im hrozí obmedzenie na ich základných právach na protiprávnom základe skrz vakcinačné pasy alebo tzv. zelené pasy. Pamätajte, že aj počas Norimberských procesov boli žalované aj médiá a ich predstavitelia boli odsúdení na smrť za klamanie verejnosti podobne, ako mnoho nacistov, ktorí boli odsúdení za zločiny proti ľudskosti.

  2. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.

  Ako je uvedené vyššie, táto génová terapia nespĺňa základné definičné kritériá vakcíny a neposkytuje imunitu voči vírusu. Existuje množstvo iných bežne dostupných liečebných postupov, ktoré poskytujú dobré výsledky ako napr. vitamín D, vitamín C, zinok a vlastný silný imunitný systém (ak je napr. osobitne odolný voči chrípke alebo nachladnutiu) a mnoho ďalších.

  3. Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby.

  Táto génová terapia sa na zvieratách netestovala a použila sa priamo na ľuďoch. Vo výskume, ktorý použil Pfizer – v kandidátskej štúdii o mRNA (BNT162b2) s využitím opíc makak rhézus – všetky opice po podaní vakcíny dostali zápal pľúc, avšak vedci vyhodnotili toto riziko ako nízke, na tom základe, že tieto opice boli mladé a zdravé jedince vo veku 2-4 roky. Podľa podania izrealskej skupiny právnikov po aplikácii vakcíny Pfizer až 80 percent očkovaných dostalo zápal pľúc. Napriek týmto okolnostiam Pfizer pokračoval vo vývoji vakcín bez testovania na zvieratách.

  4. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.

  CDC VAERS zaregistroval od začiatku očkovania viac ako 4.000 úmrtí a 50.000 poškodení zdravia v USA, v EÚ je to 7.000 úmrtí a 365.000 poškodení zdravia.

  5. Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie.

  Táto génová terapia spôsobuje smrť a iné vedľajšie zdravotné účinky (viď bod 4). Iné skoršie štúdie ohľadne mRNA uvádzajú ďalšie riziká, ktoré sú zatiaľ úplne ignorované. Štúdia z r. 2002 ohľadne spike proteínu SARS-CoV-1 dokázala, že proteín spôsobuje zápal, imunopatológiu, krvné zrazeniny a zabraňuje tvorbe angiotenzínu 2. Tento experiment núti telo produkovať spike proteín s obdobnými vlastnosťami.

  6. Riziko nesmie prevážiť nad benefitmi

  Covid-19 neskončí smrťou v 98-99 percentách prípadov. Vedľajšie účinky vakcín, smrť, poškodenia zdravia spôsobené mRNA génovou terapiou prevyšujú benefity. Podobne, ako to u nás už dávno tvrdí MUDr. Ján Lakota, CSc, aj medzinárodný tím upozorňuje (aj na zákade štúdie Marekovej choroby na hydine) na ADE a prvotný antigénový hriech alebo Original antigenic sin (OAS). CDC aj ECDC jednoznačne o tomto probléme vie a tento fakt ignoruje.

  7. Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.

  Neboli vykonané žiadne prípravy. Táto génová terapia preskočila testovaciu fázu na zvieratách. Tretia testovacia fáza farmaceutických spoločností skončí až v roku 2022/2023! Tieto vakcíny sú určené len na núdzové použitie, nie sú povolené.

  8. Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.

  Politici, médiá, herci, spisovatelia, ktorí tvrdia, že vakcíny sú sloboda alebo bezpečné, nemajú potrebné vzdelanie. Veda a medicína nie je propaganda. A propaganda vonkoncom nie je veda.

  9. Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.

  Napriek protestom cca 85.000 lekárov, zdravotníkov, virológom, epidemiológom sa experiment neskončil. Naopak, registrujeme pokusy o zmeny legislatívy, ktorá by umožnila povinnú vakcináciu. To zahŕňa jednak povinnú, jednak nútenú vakcináciu (proti vlastnej vôli). Podľa obžaloby je podávanie experimentálnych vakcín v pláne pravidelne na 6-mesačnej báze bez ohľadu na počet úmrtí a vedľajších účinkov. Tieto vylepšené vakcíny na nové kmene choroby budú podávané bez akéhokoľvek klinického skúšania. Počítajte s nami: EÚ nakúpila 1,8 mld. vakcín a má cca 507 mil. obyvateľov. Pri zaočkovaní 50 percent vyjde na každého vrátane detí cca 7 dávok… dve teda nestačia a stačiť nebudú, rovnako, ako malo stačiť jedno celoplošné testovanie. Čo to s ľuďmi urobí, ukáže až čas.

  10. Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.

  Zo štatistických dát je zrejmé, že tento experiment spôsobuje smrť a iné vedľajšie účinky. Politici, farmaceutické spoločnosti a samozvaní experti nerobia nič preto, aby tieto pokusy zastavili, čím by zastavili aj zvyšovanie počtu obetí z radov zavádzaného a neinformovaného obyvateľstva.

  Zdroj: Advokátska kancelária Weis & Partners

 3. Vy pan Cekan opakujete trivialne spravy inych, a pritom sa hrate na „uznavaneho vedca“. Nikdy som vas nepocul povedat nic originalne, vy ste vzdy iba podhadzovali ludom od inych prevzaty balast. Vy ste uznavany vedec, ale iba v slovenskych bulvarnych mediach, ktore z vas „uznavaneho vedca“ vyrobili. Kazdeho, kto o vede nieco vie, musite totalne znechucovat.

 4. A už je to tu ! V rádiu som počul že dorazila nová mutácia vírusu,ale nie Indická akú naši darmožráči naplánovali,ale Kolumbijská !
  Takže znovu špáranie v nose,nové pichanie smrteľných vakcín a tak stále dokola… presne ako som to tu predpovedal

 5. Niečo podobné som hovoril ešte v zime. A to nemusím byť ani virológ, Vďaka počasiu sa situácia v lete zlepší. Nič nové.

 6. pre Obyvatel: najpr si over tie zvasty, ktore sem kopirujes, od koho to vlastne pochadza. Aj ja ti tu nieco skopirujem: Ide o advokátsku kanceláriu Weis & Partners, ktorá sa nachádza na Ivánskej ceste v Bratislave. Súčasťou kancelárie je aj JUDr. Peter Weis, ktorý 20. januára 2021 označil celoplošné testovanie za vedecký experiment. Advokát zároveň tvrdil, že sa niekto tohto experimentu zúčastnil, má nárok na finančnú odmenu.

  „Nešlo totiž o testovanie, ale plánovaný vedecký experiment na ľuďoch, pri ktorom neboli údajne porušené etické princípy,“ napísal pre web Eurorešpekt.sk. Meno tohto „sympatického“ advokáta sa však spája aj s ďalšími, nie veľmi dôveryhodnými médiami. Nájdeme ho napríklad na známych Hlavných správach alebo Infovojne.

 7. Je nestastie, ked si media vyberu za vzor „uznavaneho vedca“ cloveka, ktory je uznavany ako vedec iba v ramci slovenskeho medialneho a tretosektoroveho priestoru. Takto media rozsiruju pokriveny obraz vedy. Tento pan je skor obchodnik a aktivista, ktory ma s vedou do cinenia iba uplne okrajovo. Dufam, ze skolaci a studenti si nestotoznia vedu a vedcov s povrchnostou a banalitami, ktore od leta 2020 rozdava verejnosti ako vedecke rozumy. Nie kazdy, koho zastavia policajti za prekrocenie rychlosti, je pretekar formule 1, nie kazdy, kto predava vedecky material je vedec a nie kazdy, kto prevadzkuje vazensky bufet je penolog. Je nestastim, ze ozajstni slovenski vedci su ticho a nechaju inych prisvojovat si ich status. Som zvedavy, ci by prokuratori nechali niekoho tvrdit v mediach kazdy druhy den ze je prokurator iba preto, ze na prokurature prevadzkuje pocitacovu siet.

 8. Fedorka, závisť je strašná vec. Popíš čo si dokázal vo svojom živote ty. To by bolo čítanie, že? Alebo tá tvoja nenávisť pramení iba z toho, že trafil do čierneho?

 9. priatelia máme svetových odborníkov v pandemickej komisie, no táto komisia vydala rozhodnutie: ľudia nakazení covidom môžu chodiť na nákupy do obchodov. To snáď nie, za toto by mal niesť niekto zodpovednosť, či na SVK je všetko možné?

 10. Verejne anonymne velebit advokata Weisa a hodnotit vedca Cekana zodpoveda mentalnemu vybaveniu autorov prispevkov.

  Je smutne, ked ten, kto sa nauci ako tak pisat a kopirovat uz napisane texty, ziska rovnake moznosti sirit texty, ako osoby za svoje ciny plne zodpovedajuce.

  Neviem, ci je prave toto pre spolocnost spravana cesta do buducnosti…

 11. je zaujimave,ze sme o nejakom cekanovi,upotenom krcmerim,pred pandemiou nepoculi,ale sme poculi co taky mikas s piatimi vysokymi skolami posielal do europskej komisie zle udaje o poctoch nakazenych .
  p.majko pisete:je smutne,ked ten kto sa nauci ako tak pisat a KOPIROVAT UZ NAPISANE TEXTY,dufam,ze su tam zahrnute vsetky plagiatorske hovada co si dovolili zostavit vladu.MATOVIC,GHROLING,KOLAR.

 12. tony že si nič nepočul o Krčmérym a Čekanovi je veľmi smutné a veľa to o tebe prezrádza. A tie údaje tam mimochodom posielal nejaký úradník dosadený ešte za čias fica, tak ako bola dosadená väčšina terajších úradníkov a tak to na tých úradoch aj vyzerá, proste vzdelanie a odbornosť išli bokom. Česť výnimkám. A ešte raz mimochodom, tam má fico a jeho poskok najviac priaznivcov a tí sa zubami nechtami ešte snažia zvrátiť ohrozenie ich teplých flekov.

 13. Anonym 9.35. Ty musis byt velmi neinformovany clovek, ked si v tej sprske trivialnych tvrdeni nasiel nieco nove a originalne. Okrem toho nechapem co tu pises o zavisti a nenavisti. Takto ta ucili vecne argumentovat? Ja si myslim, ze ten clovek je skor influencer, aktivista a obchodnik ako vedec a ze ten obraz uznavaneho vedca nie je objektivny. To je vsetko!

 14. Tak ty si myslíš, a preto máš pravdu a nič iné iba pravdu, že? A čítal si vôbec jeho životopis alebo hodnotenia v uznávaných vedeckých časopisoch? Výsledky jeho výskumu a vývoja vakcín proti rakovine?

 15. Nerobil výskum ani vývoj vakcín. Hodnotenia má super ale len vo verejných médiách. Zvyčajne hovorí také novinky ako „ako si kto ustelie, tak bude spať“ a zbiera za to potlesk. Predstavuje sa ako biochemik, ale rád sa vyjadruje o pandémii. Keď to pôjde takto ďalej, budeme si liečiť zlaté žily u zubárov a zuby nám budú trhať gynekológovia.

 16. Vie mi prosím niekto vysvetliť,prečo máme práve na Slovensku takzv.falosnych prorokov,toľko plagiatorov,toľko bezvýznamnej takzv.smotanky a celebrít?Kadejakých Univerzít,ktoré sú na úrovni nejakých záujmových krúžkov?Všelijakých farmárov a ľudí z reality show a ľudí,ktorí majú nenormálny priestor v médiách,a obľubujú ľudí svojou tupostou.?A o politikoch radšej pomlcim.

 17. Anonym 17. júna 2021, 6:41 – kto sa podla Vas ma vyjadrovat k vakcinam v suvislosti s pandemiou, ak nie biochemik?

  Skuste sa podpisat a uvedte svoje vzdelanie a vysledky Vasej prace, ked hodnotite Cekana a jeho pracu.

  Srdecna vdaka.

 18. prvy krat som o Cekanovi cital kedysi pred 8(?)rokmi. Ako o folkloristovi z vychodu, ktory sa preslavil svojou pracou na diagnostike rakoviny. A stal sa znamym. To, ze je obchodnik? – musi, ked o vedcoch mate taku mienku ako mate.

 19. Pán redaktor, keď máte nutkanie kádrovať, tak by ste sa mali zamerať na ľudí, ktorí z voleja rozdávajú múdrosti s dopadom na verejné zdravie a nie ľudí, ktorí nabádajú k opatrnosti v časoch plných falošných prorokov. No a mali by ste vedieť, že každý, kto by kritizoval určité celebrity, by sa vystavil mediálnemu lynču za svätokrádež. A ešte poznámka – biochemici nemajú s vakcínami veľa do činenia, ale to si môžete overiť sám. Opýtajte sa ho pri koľkých vakcínach bol a do akej miery prispel. Je smutné, že mu tie optimistické vízie o lete nevychádzajú, lebo boli naivné a predčasné. Také predpovede idú zjavne za hranice biochémie. Už naši dedovia hovorili, že neučený majster – hotový kat.

 20. Je jedno kto sa vyjadrí k tomu, čo si myslí o tom ako bude leto vyzerať a či je optimista. Na to netreba byť odborník, keby sa opýtali hocikoho, na 95% povie to isté.

 21. Každý môže mať osobný názor na to aké bude leto. To ale neznamená, že neexistujú aj objektívne hodnotenia, lebo takto by ste popreli jeden celý vedný odbor-LOL! Ale nepleťme si osobné názory s objektívnymi predpoveďami. Osobné názory zostanú osobnými názormi, aj keď ich rozdávajú influencéri s miliónovými funklubmi. Keď ma bolí koleno, alebo keď vidím, že „Kriváň fajčí“, tak môžem čakať dážď, ale nemá to tú istú hodnotu, ako keď to predpovie meteorológ pomocou atmosferických supermodelov. A nakoniec, mojm predpovediam z kolena by ste ani neverili, ale keby vám každý deň médiá podsúvali, že mám zázračné meteorologické koleno, tak by ste podľa mňa plánovali aj stavebné práce 🙂

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu
Captcha verification failed!
Používateľské skóre captcha zlyhalo. prosím kontaktuj nás!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prečítajte si aj: