Zmeny v podmienkach vstupu na Slovensko od 4. februára

Odporúčame vám

spot_img
spot_img
spot_img

MV SR |MM|  Na základe pravidiel prijatých Európskou komisiou COVID preukaz EÚ bude platný na cestovanie deväť mesiacov po ukončení kompletného očkovania. Preto aj Slovenská republika zosúlaďuje svoje vnútroštátne hygienické normy s týmto rozhodnutím a to už od 1. februára.

Vyhláška ÚVZ SR č. 10/2021 upravujúca režim na hraniciach (PDF, 969 kB) však nadobudne účinnosť až od piatka 4. februára 2021, dôvodom je implementácia zmien do systému eHranica. 

Ďalšie zmeny:

 • Ruší sa zoznam rizikových krajín v súvislosti s variantom omikron (stanovený bol ešte v začiatkoch jeho výskytu) a osobitné podmienky pre osoby, ktoré pricestovali z rizikových krajín.
 • Rovnaké podmienky ako očkovaní budú mať po príchode na Slovensko aj tí, ktorí COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami. Znamená to, že pre kompletne očkované osoby a aj pre osoby, ktoré ochorenie prekonali, nie je po príchode na Slovensko povinná domáca karanténa (pre prekonavších po príchode na Slovensko platili doteraz podmienky ako pre nezaočkované osoby).

  Pre očkované osoby aj prekonavších platí povinnosť registrovať sa do systému eHranica raz za 6 mesiacov.

 • Trvanie karantény (skrátenie z 10 na 5 dní) zosúlaďujeme s vnútroštátnou vyhláškou. Karanténa pre neočkované osoby sa po príchode na Slovensko skracuje z 10 dní na 5 dní pri bezpríznakovom priebehu karantény, alebo sa karanténa končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu, ktorý je možné absolvovať hneď po príchode na územie SR.

  Upozorňujeme, že v čase prudkého rastu počtu pozitívnych môže byť náročné získať termín na PCR test v primeranom čase.

  Registrácia v eHranici zostáva pre neočkované osoby povinná po každom príchode na Slovensko.

AKO SPRÁVNE POČÍTAŤ LEHOTU 5 DNÍ
 Dátum príchodu na Slovensko + 5 = Dátum posledného dňa karantény

 • Výnimka z karantény pre držiteľov diplomatických a služobných pasov sa explicitne bude týkať držiteľov po vstupe na SR po vykonávaní pracovných úloh v zahraničí vyplývajúcich z ich funkcie a držiteľov, ktorých pasy boli vydané v zahraničí.
 • Medzi krajiny, z ktorých pri prílete na územie SR nie je potrebný PCR test, sa zaraďuje aj Veľká Británia. Celý zoznam krajín je prílohou č. 1 novej vyhlášky.

Zdroj: ÚVZ SR

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu
Captcha verification failed!
Používateľské skóre captcha zlyhalo. prosím kontaktuj nás!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prečítajte si aj: