Návrat na Slovensko od 9. júla

VŠETKY OSOBY: ◾️ Sa musia zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica ◾️ V prípade leteckej dopravy (len ak lietadlo pristáva na území SR) ste povinní vyplniť aj formulár na webovej stránke www.mindop.sk/covid ◾️ V prípade leteckej dopravy (len ak lietadlo pristáva na území SR) z inej krajiny ako sú uvedené na bit.ly/ZoznamKrajin , sú osoby nad 12 rok BEZ KARANTÉNY: 1️⃣ Zaočkované osoby nad 12 rokov, ktoré dostali aspoň prvú dávku vakcíny. 2️⃣ Nezaočkované osoby do 18 rokov za podmienky, že sa na žiadnu osobu v spoločnej domácnosti nevzťahuje karanténa. 3️⃣ Nezaočkované osoby nad 12 rokov, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a pracujú v inom členskom štáte EÚ, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Ukrajine a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Ukrajinu. Ako potvrdenie o výkone práce slúži príloha č. 3 – bit.ly/AktualnaVyhlaskaUVZSR  Pri vstupe sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie staršieho ako 7 dní. 4️⃣ Nezaočkované osoby nad 12 rokov, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v inom členskom štáte EÚ, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo v prihraničných oblastiach Ukrajiny do 100km od otvoreného hraničného priechodu a pracujú na Slovensku a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Ukrajinu. Ako potvrdenie o výkone práce slúži príloha č. 3 – bit.ly/AktualnaVyhlaskaUVZSR  Pri vstupe sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie staršieho ako 7 dní. 5️⃣ Nezaočkovaní občania SR nad 12 rokov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v susednom štáte do 100 km od otvoreného hraničného priechodu. Pri vstupe sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie staršieho ako 7 dní. S KARANTÉNOU: 1️⃣ Nezaočkované osoby nad 12 rokov musia nastúpiť do domácej izolácie. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu. Test je možné podstúpiť v piaty deň izolácie. 2️⃣ Nezaočkovaným osobám do 12 rokov sa karanténa končí spoločne s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti. Dĺžka platnosti registrácie, výnimky z karantény pre študentov a iné osoby pravidelne prekračujúce hranice sú uvedené v platnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (bit.ly/AktualnaVyhlaskaUVZSR ): ◾️ dĺžka platnosti registrácie na ehranici – §1, odsek 2 ◾️ iné osoby pravidelne prekračujúce hranice – §5 ◾️ tranzit cez územie SR – §5, písmeno h) a j) ◾️ študenti, športovci a iné osoby – §7 ◾️ pohreb blízkej osoby – §7, odsek 1 písmeno l), odsek 2 a odsek 5]]>

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Predch. článok

Situácia na hraničných priechodoch

Ďalší článok

Z piešťanského letiska opäť začínajú lietať chartre