Cestovný semafor: Režim na hraniciach platný od pondelka 14. júna 2021

Odporúčame vám

spot_img
spot_img
spot_img

ÚVZ SR |MM|  Účinnosť vyhlášky: od 14. júna 2021, týka sa osôb, ktoré vstupujú na územie SR po 6:00 – pre ľudí, ktorí prídu pred týmto termínom platí doterajšia vyhláška.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR upravuje režim na hraniciach v súlade s podmienkami aktualizovaného systému pre epidemiologickú kontrolu hraníc počas pandémie COVID-19 (cestovný semafor), ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky na rokovaní 9.6.2021. Okrem iného pribudli výnimky z domácej karantény po príchode zo zelených krajín: po novom nie je potrebné sa testovať iba na území Slovenska, osoba môže prísť už s negatívnym testom (podrobnosti nižšie).

Kľúčovou zmenou vo vyhláške k hraniciam (ako aj v aktualizovanej vyhláške k organizácii hromadných podujatí a režimu prevádzok) je nová definícia zaočkovanej osoby.

SYSTÉM CESTOVNÉHO SEMAFORU

Vyhláška upravuje karanténne opatrenia pre osoby vstupujúce z krajiny v zelenom, červenom a čiernom systéme.

🟢 Zelené krajiny: krajiny s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou
🔴 Červené krajiny: krajiny s nepriaznivou či rýchlo sa zhoršujúcou epidemiologickou situáciou, bez prítomnosti nebezpečných variantov pandemického vírusu
⚫️ Čierne krajiny: krajiny s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými a nekvalitnými dátami.
Zoznam krajín podľa cestovného semaforu bude odborníkmi prehodnocovaný minimálne každé dva týždne, v prípade potreby aj skôr.

PRAVIDLÁ PRE PRÍCHOD ZO ZELENÝCH KRAJÍN

🟢 Platia pre ľudí, ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov. Ak okrem nich v tomto období navštívili aj krajiny zaradené do červeného alebo čierneho zoznamu, postupujú podľa pravidiel pre “horšiu” krajinu.
🟢 Povinná je registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica; v prípade vstupu na územie SR letecky aj na https://www.mindop.sk/covid
🟢 Pre osoby, ktoré nespadajú do výnimiek (sú vymenované nižšie), sa nariaďuje povinná karanténa, ktorá sa skončí:
▫️ Bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa
▫️ Obdržaním negatívneho výsledku antigénového alebo RT-PCR testu, ktorý možno vykonať okamžite po návrate.
🟢 Karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.
🟢 Povinnosť karantény pre osobu, ktorá prišla zo zahraničia, neplatí, ak:
▫️ sa pri príchode na naše územie vie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín
▫️ prichádza zo susedných krajín zaradených do zeleného zoznamu a má pri sebe negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín s tým, že test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky.
▫️ má menej ako 18 rokov
▫️ prekonala COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
🟢 Povinnosť domácej karantény pre osoby v spoločnej domácnosti neplatí pre:
▫️ osoby, ktoré majú menej ako 18 rokov
▫️ prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
🟢 Karanténa neplatí pre zaočkovaných, ktorí prišli zo zahraničia alebo sú členovia spoločnej domácnosti (bez ohľadu na druh vakcíny):
▫️ V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
▫️ V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
▫️ V prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
▫️ V prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

PRAVIDLÁ PRE PRÍCHOD Z ČERVENÝCH KRAJÍN

🔴 Platia pre ľudí, ktorí navštívili červené krajiny a nenavštívili žiadnu z čiernych krajín.
🔴 Povinná je registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica; v prípade vstupu na územie SR letecky aj na https://www.mindop.sk/covid
🔴 Nariaďuje sa povinná karanténa, ktorá sa skončí:
▫️ Bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa
▫️ Obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý možno vykonať najskôr na ôsmy deň po návrate.
🔴 Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
🔴 Karanténa sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia. To neplatí pre tých, ktorí:
▫️ prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
▫️ boli zaočkovaní
– v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
– v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
– v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
– v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.
⚠ Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.
🔴 Osoby, ktoré prišli z “červenej krajiny” a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu. Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré prišli zo zahraničia, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v červenej krajine a naopak.
🔴 Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie červenej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v červenej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska; v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.

PRAVIDLÁ PRE PRÍCHOD Z ČIERNYCH KRAJÍN

⚫️ Platia pre ľudí, ktorí navštívili čierne krajiny.
⚫️ Povinná je registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica; v prípade vstupu na územie SR letecky aj na https://www.mindop.sk/covid/
⚫️ Nariaďuje sa povinná karanténa, ktorá sa skončí:
▫️ Pri bezpríznakovom priebehu po 14 dňoch
▫️ Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
⚫️ Najskôr na ôsmy deň sa vykoná RT-PCR testovanie; 14-dňovú karanténu však treba dodržať, aj keď je výsledok testu negatívny(!)
⚫️ Karanténa sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia. To neplatí pre tých, ktorí:
▫️ prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
▫️ boli zaočkovaní
– v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
– v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
– v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
– v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.
⚠ Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.
⚫️ Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v čiernej krajine a naopak.
⚫️ Za návštevu čiernej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie čiernej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v čiernej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska; v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.

Poznámka k lehotám: “Po zavŕšení” znamená, že najskôr musí uplynúť celá lehota. Ak teda uvádzame “po zavŕšení 21 dní”, za zaočkovaného sa osoba považuje najskôr na 22. deň.

Vyhlášku v plnom znení nájdete tu: http://bit.ly/cestovny-semafor_14-6-2021

 

12 KOMENTÁRE

 1. V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k štvrtku (10. 6.) eviduje 5795 hlásených podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení je 447 závažných, čo predstavuje 7,7 %
  Medzi najčastejšie hlásené závažné nežiaduce účinky patrili pretrvávajúci zvýšený krvný tlak, najmä u pacientov liečených na hypertenziu, prekolapsový stav, kolaps, trombóza, pľúcna embólia, alergické reakcie, dočasná paralýza, krátkodobá strata vedomia, ale aj náhla cievna mozgová príhoda.
  K štvrtku ústav evidoval spolu tri úmrtia v kauzálnej súvislosti s očkovaním
  prevzaté z oficialnej stránky ŠUKL

 2. Váš ŠUKL 11. júna 2021, 9:46 – na to, ze este pred rokom bol COVID-19 totalnou neznamou ako pre vedcov, tak pre lekarov na celom svete, ide o prakticky zanedbatelne neziaduce ucinky samozrejme v suvislosti s poctom ockovanych.

 3. Niektoré tie nežiaduce účinky sa mi zdajú, pri všetkej úcte, smiešne. Napríklad bolestivosť v mieste vpichu. Mňa by ani nenapadlo na toto sa sťažovať a vypisovať formulár pre ŠUKL. Alebo pretrvávajúci zvýšený tlak pacientov liečených na hypertenziu. Čo čakali, hádam nie zníženie tlaku. A mohol by som pokračovať. Samozrejme iné je trombóza, pľúcna embólia, ale to číslo nežiaducich účinkov je zbytočne veľké.

 4. Každý nežiadujúci účinok,je potrebné nahlásiť,netreba sa hrať na frajerov,takáto dáta vylepšujú kvalitu vakcín a Vy,čo sa z toho vysmievate,pamätajte na spätnú odovzvu…karma je zdarma..

 5. Ked bol denny pocet mrtvych na covid cca 100 a podla odmietacov ockovania to bolo normalne a „iba statistika“, „ludia aj tak umieraju“, tak 3 co to nezvladli (zrejme by nedali ani covid) ci niekolko tisic s teplotou alebo par sto s vacsimi poblemami z milioliona ci dvoch je NIC

 6. Nie nemohlo. Tie, ktore prisli boli uskladnene. A vobec, a to by ta malo potesit, boli urcene pre vyjazdove ockovanie do osad, ako jednodavkove a lahko skladovatelne.

 7. Talianskom otriasla smrť 18-ročnej tínedžerky pár dní po očkovaní proti Covidu-19. Talianska vláda v piatok oznámila, že obmedzuje použitie vakcíny COVID-19 od AstraZeneca na ľudí vo veku nad 60 rokov po tom, čo tínedžerka, ktorá dostala vakcínu, zomrela na vzácnu formu zrážania krvi
  Problém neočakávaného zrážania krvi – tromb v plúcnom riečišti patrí ku najčastejším príčinám tých, ktorí sa porúčajú po očkovaní z tohto sveta.

 8. Asi tridsat rokov dozadu som mal problemy s prachom a nasledne s dychanim. Lekar mi predpisal tabletky, ktore som mal brat 2 X denne po dobu niekolkych tyzdnov.

  Precital som si MOZNE neziaduce ucinky v pribalovom letaku – spominam si na zavrate, bolesti hlavy, vypadky pamate a mozne krvacanie do brusnej dutiny.

  Fakt, prisaham, nedal som si ani jednu tabletku. To, preco som bol u lekara sa mi predsa len zdalo byt nic oproti tomu, co pisal letak.

  Neskor ma z alergie a astmy dostali dve jazvecice, ktore s nami asi 14 rokov spavali v posteli a bol som s nimi denne a v noci v priamom kontakte.

  Asi po 10 rokoch som to spomenul znamemu lekarovi a ten sa na mna pozeral ako na uplneho debila. Ze ci si myslim, ze ja by som bol zrovna to promile, u koho sa za roky niektory z priznakov objavil. Odvtedy pribalove letaky k predpisanym liekom necitam…

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu
Captcha verification failed!
Používateľské skóre captcha zlyhalo. prosím kontaktuj nás!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prečítajte si aj: