POZOR ! Vraciate sa z Chorvátska cez Slovinsko ? Toto sú nové slovinské podmienky

Odporúčame vám

spot_img
spot_img
spot_img
MZV |MM| Slovinská republika zaradila Chorvátsko s platnosťou od 21. augusta 2020 na zoznam krajín so zhoršenou epidemiologickou situáciou, na tzv. červený zoznam krajín. Pre občanov Slovenskej republiky pri vstupe do Slovinskej republiky z Chorvátska platia nasledovné pravidlá a obmedzenia:
A. Občania Slovenskej republiky, ktorí plánujú cestovať z Chorvátska priamo do Slovenskej republiky cez Slovinsko, musia tranzitovať cez územie Slovinskej republiky v priebehu 12 hodín bez zbytočného zastavenia a opustenia tranzitnej trasy – sú povolené len nevyhnutné zastávky napr. za účelom čerpania paliva alebo zastávky na toaletu, nie je povolené prenocovanie.  Nie je nutné mať test na COVID-19. Polícia Slovinskej republiky odporúča, aby mali občania Slovenskej republiky zo sebou potvrdenie o tom, že strávili pobyt v Chorvátsku.
Z dôvodu, že slovinskí občania majú možnosť na návrat z Chorvátska bez povinnosti karantény do polnoci 24. augusta 2020, cestujúci môžu očakávať výrazné zdržania na hraničných priechodoch a tvorbu kolón aj na území Slovinska.
B. Občania Slovenskej republiky, ktorí plánujú po absolvovaní pobytu v Chorvátsku pokračovať v pobyte v Slovinskej republike, musia absolvovať 14-dňovú karanténu, v prípade, že nespĺňajú jednu z nasledovných výnimiek:
1. Denní pendleri (povinné potvrdenie o pracovnom pomere), týždenní pendleri (povinné potvrdenie o pracovnom pomere a  potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 nie staršie ako 36 hodín),
2. tranzit osôb cez územie Slovinska, ktorý sa musí uskutočniť v priebehu 12 hodín (pozn: podľa vyjadrenia slovinskej polície sa za tranzit bude považovať aj cesta vlakom s prestupom na území Slovinska za predpokladu, že z cestovného lístku bude jasné, že cestujúci plánuje cez Slovinsko iba tranzitovať s prestupom cez Slovinsko, cestujúci neopustí priestor vlakovej stanice, tranzit neprekročí dobu 12 hodín).
3. tranzit nákladnej dopravy, ktorý sa musí uskutočniť v priebehu 12 hodín,
4. osoby vykonávajúce činnosť v rámci medzinárodnej dopravy (povinné potvrdenie zamestnávateľa),
5. osoby vstupujúce za účelom ekonomickej činnosti (povinná pracovná zmluva a potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 nie staršie ako 36 hodín, osoba zamestnaná zahraničnou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v Slovinsku, pri prechode hraníc musí predložiť adresu bydliska v Slovinsku),
6. držitelia diplomatických pasov
7. osoby vykonávajúce špeciálne úlohy na základe povolenia príslušného ministerstva Slovinskej republiky (povinné potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 nie staršie ako 36 hodín),
8. osoby prekračujúce hranice z dôvodu účasti na vzdelávaní alebo vedeckom výskume a opustia Slovinsko do 24 hodín (povinné potvrdenie o aktivite),
9. osoby zúčastňujúce sa na pohrebe blízkeho príbuzného a opustia Slovinsko do 24 hodín (povinný dôkaz o dátume a čase pohrebu),
10. osoby prekračujúce hranice z rodinných dôvodov s cieľom udržiavať kontakt s blízkymi rodinnými príslušníkmi a opustia Slovinsko do 24 hodín,
11. osoby prekračujúce hranicu z dôvodu urgentných osobných záležitostí a opustia Slovinsko do 24 hodín (povinný príslušný dôkaz),
12. vlastníci a nájomcovia pozemkov v pohraničí, ktorí vykonávajú poľnohospodársku činnosť,
13. predstavitelia polície alebo súdnych orgánov cudzích štátov, ktorí vstupujú do Slovinska z dôvodu predania hľadanej alebo odsúdenej osoby za účelom výkonu trestu, pokiaľ opustia Slovinsko hneď po ukončení stanovenej činnosti,
14. polícia, hasičský zbor, záchranné zložky, humanitárne konvoje (povinné potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 nie staršie ako 36 hodín),
15. osoby prepravené do Slovinska záchranným vozidlom,
16. osoby, ktoré majú plánované lekárske vyšetrenie alebo zákrok, ktorých opomenutie by mohlo viesť k zhoršeniu zdravotného stavu – nie bežné odborné vyšetrenia alebo služby, ktoré možno vykonať v domovskej krajine (povinné potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 nie staršie ako 36 hodín),
17. člen slovinských ozbrojených síl, polícia alebo zamestnanec štátneho orgánu, ktorí sa vracajú z vyslania do práce a zamestnanec štátnych orgánov na služobnej ceste v zahraničí (povinné potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 nie staršie ako 36 hodín),
18. karanténa sa neuloží občanom, ktorí mali zabezpečenú rezerváciu ubytovania v Slovinsku pred 4. júlom 2020 a prichádzajú z Chorvátska  (povinné potvrdenie o rezervácii a potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 nie staršie ako 36 hodín),
19. profesionálni športovci, sprevádzajúci personál, športový delegát alebo športový rozhodca, ktorý prekračuje hranice za účelom účasti na oficiálnych súťažiach medzinárodných športových federácií (povinný dôkaz a povinné potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 nie staršie ako 36 hodín),
20. členovia zahraničných oficiálnych delegácií prichádzajúcich do Slovinska na základe osvedčenia alebo oficiálneho pozvania príslušného štátneho orgánu (povinné potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 nie staršie ako 36 hodín).
Rozhodnutie o karanténe bude vydávané priamo na hraničnom priechode. Pri vstupe do Slovinska polícia Slovinskej republiky zapíše osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu alebo miesto pobytu, kde sa bude karanténa v Slovinsku absolvovať). Cudzinci, ktorí nemajú trvalý alebo prechodný pobyt v Slovinsku  a ktorí nebudú môcť uviesť adresu, kde budú absolvovať karanténu, nebudú vpustení do Slovinska. Vstup do Slovinskej republiky nebude povolený cudzincom, ktorí nemajú trvalý a prechodný pobyt v Slovinskej republike a javia príznaky ochorenia COVID-19 alebo uvedú, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19.

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu
Captcha verification failed!
Používateľské skóre captcha zlyhalo. prosím kontaktuj nás!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prečítajte si aj: