Podmienky cestovania do vybraných európskych krajín

Odporúčame vám

spot_img
spot_img
spot_img

MV SR |MM| A Prinášame Vám prehľad opatrení, ktoré platia pri cestovaní do susedných krajín, ako aj niektorých ďalších štátov v Európe.  Aktuálne k 17. augustu 2020.

Česká republika 

Slovensko je zaradené medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy a nevyžaduje sa test na COVID-19 s negatívnym výsledkom alebo karanténa.

Rakúsko

Pri vstupe do Rakúska zo Slovenska netreba predložiť negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa domáca karanténa. Tranzit cez rakúske územie je takisto naďalej povolený bez nutnosti preukázania sa negatívnym testom.

Od 17. augusta vstúpilo do platnosti varovanie pred cestovaním do Chorvátska. Všetci, ktorí sa budú vracať späť do Rakúska, sa musia preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo nastúpiť do domácej karantény a zotrvať v nej dovtedy, kým nebudú mať negatívny test.

Z dôvodu zavedenia karanténnych opatrení pre osoby prichádzajúce z Chorvátska sú zavedené posilnené policajné a zdravotné kontroly na hraniciach so Slovinskom, Maďarskom a Talianskom. Na hraniciach so Slovenskom nie sú momentálne plánované kontroly.

Maďarsko

Väčšina krajín EÚ vrátane Slovenska, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island patria medzi tzv. zelené krajiny s nízkym stupňom výskytu ochorenia COVID-19. Občania SR môžu vstúpiť a tranzitovať osobnou dopravou na územie Maďarska a späť na Slovensko z územia zelených krajín bez obmedzení, taktiež môžu využívať Medzinárodné letisko Franza Liszta v Budapešti na odlety a prílety do/z krajín zelenej zóny bez obmedzení.

Poľsko

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Poľska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 alebo karantény. V súčasnosti sú otvorené všetky hraničné priechody medzi SR a Poľskom. Lety zo Slovenska do Poľska sú povolené.

Ukrajina

Kabinet ministrov Ukrajiny 11. augusta rozhodol o opätovnom zaradení viacerých krajín vrátane Slovenska do tzv. zelenej zóny. Znamená to, že občania Slovenskej republiky cestujúci na Ukrajinu nepodliehajú povinnej 14-dňovej karanténe alebo samoizolácii. Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje test na COVID-19, ale všetci cudzinci sa pri vstupe na územie Ukrajiny musia preukázať poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s liečbou COVID-19. Poistenie musí byť platné počas celého pobytu na území Ukrajiny a uzatvorené v  poisťovacej spoločnosti, ktorá má zastúpenie alebo partnerskú poisťovňu na území Ukrajiny, alebo prostredníctvom ukrajinskej poisťovacej spoločnosti.

Chorvátsko

Ministerstvo vnútra Chorvátska odporúča turistom, ktorí chcú navštíviť Chorvátsko, aby sa vopred online zaevidovali na stránke entercroatia.mup.hr. Pri vstupe na územie Chorvátska nie je potrebné preukázať sa testom na COVID-19.

Taliansko

Vstup do Talianska, ako i pohyb po celom jeho území je pre občanov SR bez obmedzenia, ale len pod podmienkou, že do Talianska prichádzajú z bezpečnej krajiny, resp. sa posledných 14 dní zdržiavali v bezpečnej krajine. Slovenskí občania sa môžu po území Talianska pohybovať bez testu na COVID-19 a bez karantény. Pri vstupe do Talianska je však potrebné vyplniť vyhlásenie a odovzdať ho dopravcovi alebo sa ním preukázať v prípade kontroly policajnými zložkami.

Od 13. augusta všetci cestujúci, ktorí prechádzali alebo sa zdržiavali posledných 14 dní v Chorvátsku, na Malte, v Grécku alebo Španielsku, sú povinní absolvovať test na COVID-19. Testovanie nemusia absolvovať tí, ktorí pri vstupe na teritórium predložia negatívny test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín. Do negatívneho výsledku testu platí povinnosť zotrvať v domácej izolácii. Ak sa cestujúci zdržiaval posledných 14 dní v Rumunsku alebo Bulharsku, je povinný po príchode do Talianska absolvovať 14-dňovú domácu izoláciu.

Nemecko

Od 8. augusta sú všetci cestujúci prichádzajúci do Nemecka z rizikových oblastí povinní podstúpiť test na COVID-19.  Slovensko na zozname rizikových krajín nie je.

Grécko

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára, ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku). Link na formulár: https://travel.gov.gr/#/ (odporúčame použiť prehliadač Chrome). Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci email o registrácii v online systéme a následne osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo v elektronickej podobe (napr. v mobile). V praxi sa stáva, že zaslanie QR kódu mešká, v tomto prípade postačí ako dôkaz vyplnenia formulára potvrdzujúci email. V prípade, že sa cestujúci nezaregistruje do tohto online systému, hrozí mu pokuta vo výške 500 eur.

Systém po vyhodnotení nahlásených údajov určí, či sa má táto osoba pri vstupe do Grécka podrobiť testu na ochorenie COVID-19 alebo nie. Vyberanie osôb na testovanie je náhodné. Testy sú realizované hneď pri vstupe do krajiny a testovaní cestujúci musia na výsledok testu čakať (spravidla približne 24 hodín) v súlade s miestnymi usmerneniami v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo vstupnom formulári. Ak cestujúci počas nasledujúcich 24 hodín nedostane žiadny telefonát o výsledku testovania, považuje sa za negatívneho. V prípade, že je výsledok testu pozitívny, je testovaná osoba povinná zostať v 14-dňovej karanténe v určenom zariadení. Porušenie karanténneho nariadenia sa trestá pokutou vo výške 5 000 eur. Toto nariadenie platí nateraz do 31. augusta 2020.

Bulharsko

Občania SR môžu vstúpiť do Bulharska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na ochorenie COVID-19 alebo karantény.

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu
Captcha verification failed!
Používateľské skóre captcha zlyhalo. prosím kontaktuj nás!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prečítajte si aj: