Od 2. júna môžu prísť do SR na 48 hodín bez karantény aj osoby bez pobytu v Čechách či Maďarsku, občania EÚ a ich rodinní príslušníci cestou do krajiny, ktorej sú občanmi, nepotrebujú na tranzit cez Slovensko povolenie

Odporúčame vám

spot_img
spot_img
spot_img

Prezídium PZ SR |MM|  Osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky alebo Maďarska bez trvalého či prechodného pobytu od utorka 2. júna 2020 od 7. hodiny môžu využiť právo vstúpiť a zostať na území SR  48 hodín bez karanténnych opatrení. Umožňuje to aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Tieto osoby sa však musia preukázať  hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, alebo medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, sú aj naďalej povinné  pri hraničnej kontrole preukázať polícii dodržanie lehoty na určenom tlačive.

Na hraničný priechod si tlačivo  prineste už vytlačené a vyplnené.

Zároveň:

  • od 2. júna od 7. hodiny  umožňujeme vykonať tranzit cez územie Slovenskej republiky bez predchádzajúceho súhlasu MV SR  občanom členských štátov EÚ a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa navracajú  domov – do štátu, ktorého sú občanmi. Túto skutočnosť preukážu polícii pri hraničnej kontrole predložením cestovného dokladu (dokladu totožnosti alebo cestovného pasu);
  • tranzit občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov cez územie Slovenskej republiky do členského štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt, je naďalej podmienený odsúhlasením  MV SR.  Žiadosť o udelenie súhlasu s tranzitom cez územie Slovenskej republiky odporúčame zaslať minimálne 2 pracovné dni pred zamýšľaným vstupom a tranzitom cez územie Slovenskej republiky.

V obidvoch prípadoch sú cestujúci povinní prejsť územím SR bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu, a to vrátane času na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt.

Opätovne upozorňujeme občanov, že podmienky vstupu na územie Poľskej republiky a Rakúskej republiky je potrebné preveriť si prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo priamo u príslušných orgánov týchto krajín.

Stále platí zásada, že štátnu hranicu je možné prekročiť len cez otvorený hraničný priechod.

Ďalšie informácie nájdete na FB polícia a FB Ministerstva vnútra SR.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu
Captcha verification failed!
Používateľské skóre captcha zlyhalo. prosím kontaktuj nás!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prečítajte si aj: