Chystáte sa do Talianska? Takéto sú podmienky vstupu do krajiny

Odporúčame vám

spot_img
spot_img
spot_img

HRANIČNÝ REŽIM – TALIANSKO

– Vstup do Talianska, ako i pohyb po celom jeho území, je pre občanov SR bez obmedzenia (bez vypĺňania akýchkoľvek formulárov a karantény). Negatívny test na COVID-19, karanténa ani registrácia sa nevyžaduje. Prichádzajúci je povinný mať svoj cestovný doklad, t. j. občiansky preukaz alebo cestovný pas, platný až do konca pobytu v krajine. Ak cestujúci nemá v Taliansku registrovaný pobyt, môže sa v krajine zdržiavať najviac 90 dní v rámci 180 dní. Ak nemá pracovné povolenie, resp. pracovnú zmluvu, nemôže v krajine vykonávať zárobkovú činnosť. Ak sa cestujúci dostane do kontaktu s osobou infikovanou COVID-19, je povinný ostať v karanténe 14 dní a prípadné príznaky ochorenia oznámiť najbližšiemu zdravotnému stredisku.
2. Cestovanie v rámci krajiny
– bez obmedzení.
3. Podmienky tranzitu a odchodu
– bez obmedzení.
4. Opatrenia v krajine
– naďalej platí zákaz zhromažďovania sa na verejných priestranstvách alebo miestach prístupných verejnosti, povinnosť dodržiavať vzdialenosť od iných osôb minimálne 1 meter, v reštauráciách a obchodoch na požiadanie je zákazník povinný poskytnúť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo), povinnosť nosiť rúško pri vstupe do verejných uzavretých priestorov, v Lombardii vždy a všade.
5. Podmienky návratu do SR
Na Slovensko je potrebné pricestovať s potvrdením o negatívnom koronateste na COVID-19 nie starším ako 96 hodín, a do 5 dní si treba dať urobiť nový na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva RÚVZ). Keďže v Taliansku sa dá koronatest urobiť len veľmi komplikovane, v niektorých regiónoch sa test urobiť vôbec nedá, preto cestujúci z Talianska by sa mali pred cestou objednať na testovanie na Slovensku, prípadne kontaktovať príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR (na stránke www.uvzsr.sk – Hlavné menu – RÚVZ v SR) a informovať sa o možnostiach testovania. Po príchode, alebo hneď ako budú vedieť výsledok po testovaní po príchode, výsledok negatívneho testu sú povinní bezodkladne odovzdať na príslušnom RÚVZ. Následne podstúpia druhé testovanie najskôr po 5 dňoch po dohode s príslušným RÚVZ. Po celý čas, okrem testovania, sú povinní zdržiavať sa v izolácii. Ak nemôžu byť v domácej izolácii (nakoľko izolácia sa nariaďuje aj osobám žijúcim v spoločnej domácnosti), môžu si zabezpečiť ubytovanie mimo domáceho prostredia (o tomto treba upovedomiť príslušný RÚVZ). krajiny je potrebné predložiť negatívny test.
Vstúpiť na talianske územie a opustiť ho možno zatiaľ len osobným dopravným prostriedkom a v obmedzenom rozsahu letecky, pokiaľ nebude medzinárodná autobusová a železničná doprava (a letecká v plnom rozsahu) obnovená. Nie sú k dispozícii informácie o tom, kedy sa tak zaručene stane.

Medzinárodná kamiónová doprava je umožnená, vodiči musia mať okrem bežných dokladov aj rúško/respirátor, rukavice a dezinfekčný gél, pri komunikácii s ďalšími osobami dodržiavať vzdialenosť jedného metra.

Za nedodržanie ktoréhokoľvek z hore uvedených opatrení, resp. nesplnenie uložených povinností, (aj za tzv. baci e abbracci, t. j. bozky a objatia v Taliansku populárne) možno jednotlivcovi uložiť pokutu od 400 eur do 3000 eur, podniku (právnickej osobe) možno vydať zákaz činnosti od 5 do 30 dní a uložiť pokutu až v dvojnásobnej výške. Pokuta sa platí na mieste v hotovosti.

zdroj: Slovenské veľvyslanectvo v Taliansku

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu
Captcha verification failed!
Používateľské skóre captcha zlyhalo. prosím kontaktuj nás!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prečítajte si aj: