Opatrenia na hraničných priechodoch platné od pondelka

S účinnosťou od 20. 09. 2021 schválila vláda SR svojim uznesením prechod z II. stupňa na I. stupeň v rámci Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky. V súvislosti s touto zmenou sa zníži rozsah výkonu preventívno-bezpečnostných kontrol na vnútorných hraniciach a kontroly už budú vykonávať len príslušníci Policajného zboru. Upozorňujeme však, že aj napriek zníženiu rozsahu kontrol, sú osoby prichádzajúce zo zahraničia povinné dodržiavať karanténne povinnosti. Tie sú upravené v platnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky v platnom znení. Pri kontrolách budú príslušníci Policajného zboru aj naďalej preverovať splnenie povinnosti registrácie na webe e-hranica a splnenie podmienok na uplatnenie výnimky z karanténnych povinností. Uvoľnené sily Policajného zboru a ozbrojených síl budú využívané na kontroly dodržiavania opatrení v súčinnosti v regionálnymi  úradmi verejného zdravotníctva najmä v červených a bordových  okresoch.  ]]>

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Predch. článok

Výletným cyklovlakom za zážitkami do malebnej prírody Malých Karpát

Ďalší článok

Sivým cestovným pasom vydávaným do Juhoslávie – SFRJ, komunisti bránili Čechoslovákom ujsť na Západ..