Hranice od 31. 05. 2021 podľa novej vyhlášky ÚVZ

Nová vyhláška úradu verejného zdravotníctva (212/2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky upravuje aj režim na hraniciach v súlade s podmienkami cestovného semaforu od 31. 05. 2021. Policajný zbor preto bude aj naďalej vykonávať kontrolu plnenia povinností osôb vyplývajúcich z novej  vyhlášky  na hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou, ako aj na medzinárodných letiskách. Čas výkonu kontrol sa bude líšiť od veľkosti a intenzity premávky na jednotlivých hraničných priechodoch.   Počet otvorených hraničných priechodov s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou zostáva zatiaľ nezmenený. Na najbližšom stretnutí konzília epidemiológov sa bude rokovať o možnosti otvorenia ďalších hraničných priechodov v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie v susedných krajinách.   Poznámka: Všeobecne platí pre osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne štáty zaradené do zoznamu zelených štátov vstupujúce na územie SR povinnosť podrobenia sa izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení a povinnosť registrácie na webe e-hranica. Izolácia sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívneho výsledku antigénového testu. Laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie. Povinnosť podrobiť sa izolácii a testovaniu sa na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na zaočkované osoby, osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID – 19 v období pred nie viac ako 180 dňami a na osoby mladšie ako 18 rokov. Osoby vstupujúce na územie SR zo štátu zaradeného do zoznamu červených štátov musia povinne absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení pričom sa izolácia končí pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie. Povinnosť podrobiť sa izolácii a laboratórnej diagnostike RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 najskôr na ôsmy deň izolácie sa vzťahuje všeobecne na osoby vstupujúce na územie SR, ktoré počas 14. dní pred vstupom navštívili štát zaradený do zoznamu čiernych štátov. Naďalej zostali zachované všeobecné výnimky napr. pre pendlerov zo susedných štátov, študentov a posádky nákladnej dopravy. V prípade povinnosti preukázania sa pri vstupe negatívnym výsledkom antigénového testu pri niektorej so všeobecných výnimiek ustanovených priamo v predmetnej vyhláške ÚVZ SR sa môžu osoby preukázať potvrdením o očkovaní alebo aj  potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.  ]]>

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Predch. článok

Vláda schválila nový cestovný semafor. Výnimky z karantény budú pre zaočkovaných

Ďalší článok

Dôležitá informácia pre cestujúcich: Od zajtra zmena na hraniciach