Informácie pre tých, ktorí chcú od zajtra vstúpiť do SR z Veľkej Británie a Severného Írska

Prezídium PZ SR |MM| Od 1. januára 2021 začínajú platiť nové podmienky pre vstup občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, nakoľko strácajú právo na voľný pohyb a pobyt podľa práva Európskej únie. Týmto dňom budú občania Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska považovaní za štátnych príslušníkov tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice.
Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov Európskej únie sa podľa „Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu“ (ďalej len „dohoda o vystúpení“) bude vzťahovať už iba na tých občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov, ktorí využívali právo voľného pohybu a pobytu na území členských štátov pred 1. januárom 2021 (pozri § 131j ods. 1 až 3 a § 131j ods. 4 alebo 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.
Táto skutočnosť má v súčasnosti významný dopad na podmienky vstupu  občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov na územie Slovenskej republiky cez vonkajšie hranice. V súlade s odporúčaním Rady (EÚ) 2020/912  z 30. júna 2020  o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia nebude umožnený vstup občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov, ktorí nemajú na území Slovenskej republiky alebo iných členských štátov Európskej únie priznané právo na pobyt podľa dohody o vystúpení (nevzťahuje sa na nich niektoré z ustanovení § 131j ods. 1 až 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov).
 

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Predch. článok

Betlehem (בית לחם , بيت لحم) mesto Dávidovo. Miesto narodenia Ježiša Nazaretského

Ďalší článok

Intenzívnejšie kontroly na českej strane na vybraných hraničných priechodoch