Dovolenka v Chorvátsku: Veľký informačný balíček o doprave

Letná sezóna v Chorvátsku je už tu. Naplánujte si cestu dopredu pomocou inteligentných aplikácií, aby ste sa vyhli preplneným cestám. Pred odjazdom si skontrolujte technický stav vozidla. Pred kritickými úsekmi si doplňte palivo, majte dostatok tekutín a jedla. Najzaťaženejšie dni v doprave sú piatok, sobota a dni, keď sa menia turnusy, teda na začiatku mesiaca, v strede a na konci mesiaca. Kritické úseky sú hraničné prechody, cestariny – mýtnice a zjazdy z diaľnic do konkrétnych destinácií. Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky vám odporúča individuálnu jazdu, nie jazdu v skupinách za sebou, kde často hrozí vzájomná zrážka z nepozornosti. Za volantom môžu sedieť osoby iba od 18 rokov, telefonovať môžete iba s hands free a svietiť musíte aj cez deň!
⚠️ KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ⚠️
❗️ nezabudnite na platný vodičský preukaz
❗️ nezabudnite na technický preukaz od motorového vozidla
❗️ nezabudnite na doklad o poistení – zelenú kartu.
❗️ ak s vami necestuje majiteľ vozidla, majte od neho potvrdenie i zapožičaní vozidla v chorvátskom alebo anglickom jazyku
❗️ za volantom môže byť vodič iba od 18 rokov vyššie
❗️ nezabudnite svietiť aj cez deň
❗️ telefonovať môžete iba s hands-free
❗️ deti do 5 rokov musia byť v autosedačke a vzadu
❗️ deti do 2 rokov môžu byť v autosedačke aj vpredu
⚠️ NAJVYŠŠIE POVOLENÉ RÝCHLOSTI ⚠️
???? v obci 50 km/h,
???? mimo obce 90 km/h,
???? na cestách určených výlučne pre motorové vozidlá 110 km/h,
???? na diaľniciach 130 km/h,
???? pre motorové vozidlá, ťahajúce obytný príves 80 km/h,
???? pre autobusy a autobusy s ľahkým prívesom 80 km/h.
⚠️ UŽITOČNÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA ⚠️
Pri cestovaní do Chorvátska môže turistom výrazne pomôcť mobilná aplikácia „HAK“ alebo informácie na stránke www.hak.hr, ktoré prevádzkuje Hrvatski autoklub. V mobilnej aplikácii môžu nájsť informácie o stave na cestách a hraničných prechodoch (aj cez kamery), ceny palív a ceny poplatkov za cesty a rôzne ďalšie užitočné informácie.
⚠️ ČO V PRÍPADE DOPRAVNEJ NEHODY ⚠️
1. Volajte políciu na 192 (nie je nutné, ak je škoda malá)
2. Oblečte si reflexnú vestu
3. Postavte výstražný trojuholník
4. Počkajte na príchod polície
5. V prípade škody na vozidle žiadajte od polície záznam o dopravnej nehode, ktorý budete potrebovať pre poisťovňu a odchod z Chorvátska
6. Záznam o dopravnej nehode (ZAPISNIK O OČEVIDU) vám vydajú na policajnom oddelení, ktoré nehodu riešilo do 2-3 dní za 20 HRK
* ak je škoda na vozidlách malá, odstráňte ich z cesty, aby premávka bola plynulá a vyplňte/podpíšte Európsku správu o nehode, vymeňte si údaje s druhým vodičom
⚠️ DOPRAVNÉ PRIESTUPKY ⚠️
➡️ platí objektívna zodpovednosť vodiča, a teda v prípade, že z fotografie nie je jasné, kto spáchal priestupok, polícia požiada vlastníka vozidla o poskytnutie údajov tejto osoby
➡️ ak vodič je ochotný zaplatiť pokutu na mieste, prípad je uzatvorený
➡️ ak vodič nie je ochotný zaplatiť pokutu, polícia má právo zadržať mu cestovný doklad a takýto vodič pôjde na priestupkový súd, zvyčajne na ďalší deň, ktorý rozhodne o jeho trestne
➡️ v prípade uhradenia pokuty na mieste alebo do 3 dní, stačí z nej zaplatiť iba polovicu
➡️ pozor, ak je vydaný „Prekršajni nalog“, priestupcovi stačí zaplatiť dve tretiny z pokuty
➡️ za nezaplatenia právoplatnej sankcie sa peňažný trest zamieňa trestom odňatia slobody
➡️ v prípade straty poštovej poukážky na zaplatenie pokuty ju môže opätovne vydať iba konkrétne oddelenie, kde bola udalosť riešená
➡️ ak ste nezaplatili pokutu, môžete zaplatiť jej polovičku na základe poštovej poukážky, ktorá vám prišla domov na SR
➡️ ak ste nezaplatili pokutu a cestujete znovu do Chorvátska, bude vám na hranici ponúknutá možnosť ju uhradiť
* uvedený spôsob sankcionovania sa týka iba osôb bez trvalého alebo prechodného pobytu v Chorvátsku
⚠️ TRESTNÝ ČIN A HROZBA VÄZENIA ⚠️
Účastník cestnej premávky, ktorý arogantne porušuje predpisy o cestnej premávke tým, že jazdí pod vplyvom alkoholu vyššom ako 1,50 g/kg v krvi, alebo omamných a psychotropných látok alebo liekov, alebo jazdí v zakázanom smere, alebo predbieha na neprehľadnom mieste kolónu vozidiel, alebo jazdí rýchlosťou vyššou ako 50 km/h nad povolenú rýchlosť v obývanej oblasti alebo v úseku s označením najvyššej rýchlosti a tým ohrozuje život alebo zdravie osôb, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky.
⚠️ ODŇATIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA NA MAXIMÁLNE 8 DNÍ ⚠️
Policajt môže odňať vodičské oprávnenie:
➡️ ak zistí, že vodič je psychicky a telesne nespôsobilý na vedenie motorového vozidla (vodičský preukaz je zadržaný do doby, pokiaľ sa vodič nepodrobí lekárskemu vyšetrenie a nepredloží potvrdenie o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla)
➡️ ak sa vodič pokúša jazdiť a vykazuje znaky požitia alkoholu, alebo iných opojných látok a odmieta sa podrobiť skúške na ich prítomnosť
➡️ak vodič nemá príslušné povolenie na vedenie motorového vozidla
➡️ ak sa vodič odmietne podrobiť skúške na prítomnosť alkoholu, alebo iných opojných látok v krvi
➡️ ak vodič motocykla a mopedu nemá ochrannú prilbu
➡️ ak vodič riadi motorové vozidlo dlhšie ako mu to umožňuje zákon, alebo nemá pravidelné prestávky,
* policajt môže zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, ak je nepochybné, že vodič je v takom psychickom stave (únava, stres, bolesť, prítomnosť liekov v organizme, ktoré sa nesmú požívať pred a počas jazdy), že nie je spôsobný bezpečne viesť motorové vozidlo
⚠️ PRÍSNE TRESTY ZA DOPRAVNÉ PRIESTUPKY ⚠️
Chorvátska polícia v roku 2018 sprísnila tresty za priestupky v doprave a na základe ich efektivity – poklesu dopravných nehôd – bude v nastavenom režime pokračovať.
Upozorňujeme na obzvlášť dva výrazné formy trestu. Po prvé, chorvátska polícia zaviedla priestupok o nedodržaní 2 sekundovej vzdialenosti za vozidlom. Po druhé, pri závažnom spáchaní priestupku (viac ako dvakrát z hora uvedeného), prídete o auto až do rozhodnutia sudcu o treste.
 
zdroj: Polícia SR

Total
0
Shares
2 komentáro
  1. Treba sa ísť k moru premiešať s inými dovolenkármi. Druhá vlna vírusu nenechá na seba čakať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Predch. článok

RegioJet navýšil loňskou emisi dluhopisů o 447 milionu Kč

Ďalší článok

Leto v trnavskej župe: rodiny s deťmi budú môcť cestovať autobusom za 1€