Prihlási sa Prihlási sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Na expedíciu | Reportér 24

Cesta je ciel...
Označenie inzercie
Na expedíciu

ISSN 1337-8481   Dnes je 14. 8. 2018, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel

Projekt "KOMPA" v Gabčíkove oficiálne odprezentovaný a spustený

Miloš MajkoDátum17. 06. 2012 18:36:27TémaCestovanie
200

Gabčíkovo  |  Iba hodinu cesty autom  zo  Serede a teda aj nášho regiónu  je  Gabčíkovo, ktoré sa už od budúceho roka bude môc pochváli novou atrakciou pre domácich i turistov - prepojením obce kompou s maďarským proajškom, obcou  Dunaremete.  Projekt  "KOMPA" je budovaný so spolufinancovaním zo zdrojov  Európskej únie. V súčasnej dobe keď chcú občania obidvoch obcí prejs na druhú stranu  Dunaja, musia jazdi desiatky kilometrov.  To isté čakalo aj turistov, ktorí napríklad bicyklami nemohli ís na druhý breh  Dunaja po cyklistickej trase, ktorá takto bude ucelená.

Otváracou odbornou konferenciou  organizovanou  TTSK  Trnava a konanou tento týždeň v Gabčíkove aj za účasti médií, sa projekt rozbehol aj oficiálne. Verejnosti ho prezentovali odborníci zo všetkých zúčastnených strán. Títo odpovedali aj na otázky novinárov.  Z konferencie prinášame videorozhovory a pripravujeme aj kompletnú prezentáciu  projektu prednesenú účastníkom v maďarskom a slovenskom jazyku.

 

Tlačové správy:

Projekt „Vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest prostredníctvom kompy cez staré koryto Dunaja medzi obcami Gabčíkovo a Dunaremete”  

Tri regionálne a jedna krajská samospráva na maďarskej a slovenskej strane zrealizujú novú kompu a k nej patriacu infraštruktúru s využitím zdrojov Európskej únie. Ciežom projektu je zlepši udržiavanie kontaktov medzi žuďmi žijúcimi v oblasti Szigetköz a Žitného ostrova, zlepši spoluprácu medzi hospodárskymi organizáciami a dostupnos tejto oblasti využitím dopravnej alternatívy, ktorá významnou mierou neohrozí prírodné hodnoty a ekosystém a ktorá je reálna aj z hžadiska svojej ekonomiky. Miesto realizácie projektu je na maďarskej strane niekdajší prístav nachádzajúci sa v extraviláne obce Dunaremete a na slovenskej strane je to taktiež niekdajší prístav v obci Gabčíkovo.

Partnermi projektu sú na maďarskej strane Dunaja obec Lipót ako Vedúci partner a obec Dunaremete, na slovenskej strane je to obec Gabčíkovo a Trnavský samosprávny kraj.

V rámci projektu sa zrealizujú nasledovné projektové prvky:

-          Vybudovanie nových ciest pozdĺž existujúcich trás spájajúcich obec Dunaremete a prístav, resp. obec Lipót a prístav;

-          Výstavba budovy prístavu v obci Dunaremete so sebestačnou dodávkou elektrickej energie s ostrovnou prevádzkou, s vlastnou studňou, individuálne riešenou kanalizáciou a parkovacími miestami;

-          Výstavba budovy prístavu v obci Gabčíkovo s vlastnou žumpou, studňou, verejným osvetlením a parkovacími miestami;

-          Vybudovanie 0,5 km dlhej prístupovej cesty k prístavu, resp. sčasti novej, sčasti opravenej 7,9 km dlhej cyklotrasy v obci Gabčíkovo;

-     obstaranie kompy v dĺžke 24 metrov.

Projekt, ktorý je podporovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika –Slovenská republika 2007-2013, sa začal 1. januára 2011. Z dôvodu prípravy realizácie ako aj kontroly výberových konaní sa na slovenskej strane začalo s realizáciou na jar v roku 2012, a to začatím výstavby cyklotrasy. Na maďarskej strane prebieha výberové konanie na dodávateža kompy, uprostred leta sa môže zača so stavbou samotnej kompy.

Očakávame, že projekt bude ukončený v lete v roku 2013 získaním užívacieho povolenia na oba prístavy, resp. povolenia na prevádzku kompy.

Celkový rozpočet projektu je3 217 231,- € (približne 950 miliónov forintov), ktorá suma je medzi partnermi z oboch krajín rozdelená približne v pomere 50-50 %. Spomedzi partnerov na seba najväčšiu čas realizácie prevzala obec Gabčíkovo, jej podiel na projekte je 1 497 933,90 €. Podiel na projekte obce Lipót je približne 250 miliónov forintov, obce Dunaremete zhruba 230 miliónov forintov.

85 % rozpočtových prostriedkov tvorí podpora zo strany Európskej únie, po 10 % poskytuje maďarský, resp. slovenský štát, projektoví partneri sa zaviazali k zabezpečeniu vlastných zdrojov vo výške 5 %.

- - -

„Duna menti turista központok és utak összekötése kompjárattal Dunaremete és Bős (Gabčíkovo) között”

c. projekt

Sajtóközlemény

Újkompjáratot hoz létre és kiépíti az ahhoz szükséges infrastruktúrát 3 helyi és egy megyei önkormányzat magyar és szlovák összefogásban, uniós támogatással. A projekt célja aSzigetközben és a Csallóközben élő közösségek egymás közötti kapcsolattartásának, a gazdasági szervezetek együttműködésének és megközelíthetőségének javítása egy, a természeti értékeket, ökoszisztémát jelentősen nem veszélyeztető, gazdaságilag is reális közlekedési alternatívával. A projekt helyszíne magyar oldalon a Dunaremete külterületén levő egykori kikötő, szlovák oldalon pedig Bős (Gabčikovo) szintén egykori kikötője.

A projektben részt vevő partnerek a Duna magyarországi oldalán Lipót Község Önkormányzata mint Vezető Partner és Dunaremete Község Önkormányzata, a szlovákiai oldalon Bős Község Önkormányzata és Nagyszombat megye Önkormányzata.

A projekt során az alábbi projektelemek valósulnak meg:

-          Dunaremete és a kikötő, valamint Lipót és a kikötő között meglévő utak nyomvonalán új utak építése;

-          Dunaremetén kikötőépület építése önálló, szigetüzemű energiaellátással, saját kúttal, egyedi szennyvízkezeléssel, parkolókkal;

-          Bősön a kikötőépület megépítése saját szennyvíztárolóval, kúttal, közvilágítással, parkolókkal;

-          Bősön a kikötőhöz vezető 0,5 km hosszú bekőtőút, illetve 7,9 km hosszú, részben új, részben felújított kerékpárút megépítése;

-     egy 24 méteres önjáró komp beszerzése.

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében támogatott projekt 2011. január 1-én indult. A megvalósítás előkészítése és a közbeszerzési eljárások ellenőrzése miatt a kivitelezés 2012. tavaszán indult meg a szlovák oldalon a kerékpárút építésének megkezdésével. A magyar oldalon a komp megépítőjének kiválasztása zajlik, a nyár közepén megkezdődhet a komphajó építése.

A projekt várhatóan 2013. nyarán fejeződik be a két kikötő használatba vételi engedélyének és a komphajó üzembe helyezési engedélyének megszerzésével.

A projekt teljes költségvetése 3 217 231 € (kb. 950 millió Ft), amely a két ország partnerei között kb. 50-50 %-os arányban oszlik meg. A partnerek közt a legnagyobb részt Bős (Gabčíkovo) vállalta, a projektrésze 1 497 933,9 €. Lipót Község projektrésze kb. 250 millió Ft, Dunaremetéé 230 millió Ft.

A költségvetés 85 %-át az Európai Unió támogatása teszi ki, 10 %-ot a magyar, illetve a szlovák állam ad hozzá, a projektpartnerek 5 %-os önerő biztosítását vállalták.


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobrazi všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko


Skry všetky fotografie

Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentova môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateža novín ide o pokus zachova určitú formu vožnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokožvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli by v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívatežmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívatežov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívatežov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vyda túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívatež za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmaza príspevky, ktoré budú porušova pravidlá diskusie, prípadne budú obsahova reklamu, alebo ich súčasou budú reklamné odkazy. Vydavatež novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Prida komentár
Slovenka  rozhovor o Cernobyle
Označenie inzercie
ZIVOT rozhovor o cestovani
Označenie inzercie
VIZOVA POVINNOST PRE OBCANOV SR A CR
Označenie inzercie
AKTUALITY rozhovor o cestovani
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016  - 30. vyrocie tragedie / Bielorusko
Označenie inzercie
Expedicia Jordánsko-Izrael 2017 februar
Označenie inzercie
Transsibírska magistrála v studiu Reporter24
Označenie inzercie
100. výročie VOSR - Expedícia St.Petersburg 2017
Označenie inzercie
Zakarpatska Ukrajina
Označenie inzercie
Expedicia Jordansko Izrael
Označenie inzercie
CESTOVANIE
Označenie inzercie
Vyhžadávanie
Posledné komentáre
Komentárgulak 06-08-2018 19:05:35:
Na 100. výročie VOSR do Petrohradu. - Posledné dve až 3 miesta!

100. výročie VOSR - Expedícia St.Petersburg 2017
Označenie inzercie
Zakarpatska Ukrajina
Označenie inzercie
Expedicia Jordansko Izrael
Označenie inzercie
CESTOVANIE
Označenie inzercie
Bottom panel

Š naexpediciu.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkožvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateža alebo autora článku zakázané.
Design: Š Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: Š Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na naexpediciu.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavatež novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavatež nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign